BJJ First Class CheckList – Read this before going to your first Brazilian Jiu Jitsu Class

So you finally got the nerve to try that funny pajama grappling call Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) or practice “UFC”.  …

BJJ First Class CheckList – Read this before going to your first Brazilian Jiu Jitsu Class Read More »